เกี่ยวกับ mdinteraktiv.com

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีสื่อโฆษาทางด้านดิจิตอลเกิดขึ้นมากมายและยังจะเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันมากขึ้นเช่นกันดังนั้นเลยต้องเพิ่มความรู้ในสื่อโฆษณานี้